ZKO KRAKOVANY

Základní kynologická organizace

CO PLÁNUJEME

KDY?      1.03.2008

KDE?      Čáslav

V sobotu 26.1.2008 ve 14:00 hod se koná výroční členská schůze.
ZKO Kolín - Sendražice pořádá jednodenní trénink nácviku obran.

Akce proběhne 23.2.2008 od 8:oo hod

Hlavní pořadatel - Miroslav Bureš

Vedoucí - Pavel Karban

Figuranti: p. Labík, p. Glisník, p. Baťka

Pořadatelé žádají o předběžné nahlášení počtu účastníků:

Kontakt na pořadatele : p. Bureš 602 303 347; bures.mirek@volny.cz

                                         p.Karban 602 433 256; karban.pavel@post.cz

KDY:        1.12.2007

KDE:        Kynologické cvičiště Krakovany

KATEGORIE ZÁVODU:         ZM, ZVV1, ZVV2

Začátek závodu v 8 oohod.

PROPOZICE

 


 

 

Občerstvení a hodnotné ceny zajištěny.

Zároveň zveme širokou veřejnost příznivců kynologického sportu.

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST

1  
2  
 
ZKO KRAKOVANY